Гълъбов и съдружници ООД

IT & Електроника

Кариера

в IT отдел към "Гълъбов и съдружници" ООД

Екип


В момента IT отдел към „Гълъбов и Съдружници“ ООД набира разработчици за следните позиции:

Общ софтуерен разработчик Ref.No: IT-Dev1

Софтуерен разработчик Електроника и Устройства Ref.No: IT-Dev2

Софтуерен разработчик Бази данни и Потребителски интерфейс Ref.No: IT-Dev3

Софтуерен разработчик Уеб системи и сайтове Ref.No: IT-Dev4

Моля изпратете Вашето CV на it@galabov-co.com и ние ще се свържем с Вас.


Ref.No: IT-Dev1

Общ софтуерен разработчик

  Изисквания:
 • Познания и опит в ООП
 • Комуникационни протоколи
 • Windows API
 • Многонишково програмиране
 • Уеб-програмиране
 • Бази Данни
  Задължения:
 • Активно участие в проектирането на цялостни системи
 • Активно участие в оценката и разпределението на проекти в екипа
 • Изпълнение на задачи по подробно описана спецификация
 • Провеждане на изпитания и тестове към изпълнените задачи
 • Оформяне на програмна и потребителска документация към изпълнените задачи
 • Спазване на стандартите, конвенциите и най-добрите практики наложени при работа във фирмата
  Предимства:
 • Опит със среда Borland Delphi
 • Опит със C/C++/C#, .NET, Java
 • Опит с PHP, HTML, JavaScript
 • Познания по XML, XSL, XPath
 • Познания по сборни технологии като AJAX, DHTML
 • Познания по Design Patterns
 • Опит с TCP/IP, ModBus, CanBus, CanOpen и други протоколи
 • Опит с Atmel процесори
 • Познания по Linux/Unix API
 • Завършено висше образование в сферата на информационните технологии
 • Владеене на английски или друг западен език

Ref.No: IT-Dev2

Софтуерен разработчик Електроника и Устройства

  Изисквания:
 • Комуникационни протоколи
 • Windows API
 • Многонишково програмиране
  Задължения:
 • Активно участие в проектирането на цялостни системи
 • Активно участие в оценката и разпределението на проекти в екипа
 • Изпълнение на задачи по подробно описана спецификация
 • Провеждане на изпитания и тестове към изпълнените задачи
 • Оформяне на документация към изпълнените задачи
 • Спазване на стандартите, конвенциите и най-добрите практики наложени при работа във фирмата
  Предимства:
 • Опит със C/C++/C#, .NET, Java
 • Опит с TCP/IP, ModBus, CanBus, CanOpen и други протоколи
 • Опит с Atmel процесори
 • Познания по Linux/Unix API
 • Завършено висше образование в сферата на информационните технологии
 • Владеене на английски или друг западен език

Ref.No: IT-Dev3

Софтуерен разработчик Бази данни и Потребителски интерфейс

  Изисквания:
 • Познания и опит в ООП
 • Познания и опит за работа с Бази Данни
 • Windows API
 • Уеб-програмиране
 • Бази Данни
  Задължения:
 • Активно участие в проектирането на цялостни системи
 • Активно участие в оценката и разпределението на проекти в екипа
 • Изпълнение на задачи по подробно описана спецификация
 • Провеждане на изпитания и тестове към изпълнените задачи
 • Оформяне на документация към изпълнените задачи
 • Спазване на стандартите, конвенциите и най-добрите практики наложени при работа във фирмата
  Предимства:
 • Опит с RDBMS Firebird, MySQL, PostreSQL, MSSQL, Oracle
 • Опит със среда Borland Delphi
 • Опит със C/C++/C#, .NET, Java
 • Опит с PHP, HTML, JavaScript
 • Познания по XML, XSL, XPath
 • Познания по Usability Анализ
 • Познания по Design Patterns
 • Познания по сборни технологии като AJAX
 • Завършено висше образование в сферата на информационните технологии
 • Владеене на английски или друг западен език

Ref.No: IT-Dev4

Софтуерен разработчик Уеб системи и сайтове

  Изисквания:
 • Познания и опит в ООП
 • Уеб-програмиране
 • Бази Данни
  Задължения:
 • Активно участие в проектирането на цялостни системи
 • Активно участие в оценката и разпределението на проекти в екипа
 • Изпълнение на задачи по подробно описана спецификация
 • Провеждане на изпитания и тестове към изпълнените задачи
 • Оформяне на документация към изпълнените задачи
 • Спазване на стандартите, конвенциите и най-добрите практики наложени при работа във фирмата
  Предимства:
 • Познания по Usability Анализ
 • Познания по Design Patterns
 • WebDesign умения
 • Опит с PHP, HTML, ASP, ASP+, JSP, JavaScript
 • Познания по XML, XSL, XPath
 • Познания по сборни технологии като AJAX, DHTML
 • Опит с RDBMS Firebird, MySQL, PostreSQL, MSSQL, Oracle
 • Опит със среда Borland Delphi
 • Опит със C/C++/C#, .NET, Java
 • Завършено висше образование в сферата на информационните технологии
 • Владеене на английски или друг западен език

Copyright© 2006-2018 Гълъбов и съдружници ООД
Всички права запазени.